Koncert plný chval

Koncerty, přednášky

Cena:1900.00CZ

Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe.    
1. Samuelova 2,2
Spolu s námi můžete chváli Hospodina ve známích chvalozpěvech.

Koncert trvá 1.45 min a je v duchu Boží lásky, vděčnosti, modlitby.

 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.   
Žalm 51,17