Koncerty, přednášky

 • Stránky: 1
 • Himálaj realitiu proti drogám

  Koncerty, přednášky

  Multimediální program: O dvou cestách, O dvou osudech, O dvou směrech, O dvou cílech, O dvou lidech ale JEDNOM ROZHODNUTÍ !!
  Cena:1500.00CZ
 • Koncert plný chval

  Koncerty, přednášky

  Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe.    
  1. Samuelova 2,2
  Spolu s námi můžete chváli Hospodina ve známích chvalozpěvech.

  Koncert trvá 1.45 min a je v duchu Boží lásky, vděčnosti, modlitby.

   Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.   
  Žalm 51,17

  Cena:1900.00CZ
 • Manželství a jeho budoucnost

  Koncerty, přednášky

  Přežije manželství ve formě jaké ho známe ?

  Udělal Bůh někde chybu ?

  Role muže a ženy v rodině.

  Co je láska ?

  Kdo má pravdu?

  Je rozvod řešením?

   

  Základní témata o kterých hovořím z pohledu Bible a pohledu křesťana.

  Nejnovější poznatky z oboru psychologie srovnávám s křesťanským pohledem na manželství.

  Odpovídám na otázky ve volné debatě.

  Domluva odborných konzultací.

  Je možné přizpůsobit téma přednášky Vaší konkrétní potřebě.

   

  Cena:2500.00CZ
 • Stránky: 1